Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUbezpieczony w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do placówek publicznej opieki zdrowotnej, która świadczy podstawowe usługi medyczne, w tym usługi stomatologiczne bezpłatnie a nie starać się o zasiłek celowy na sfinansowanie tych świadczeń. Tak wynika z 20 grudnia 2016 r. sygn. III SA/Kr 1486/16.

W kontrolowanym postępowaniu administracyjnym skarżący ubiegał się zatem o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów leków i leczenia, w tym leczenia uzębienia, plomby i korony. Sąd wskazał, że skarżący jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w ramach którego świadczone są, między innymi, zabiegi ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej, protetyki. Organ I instancji szczegółowo wskazał zakres świadczeń z dziedziny stomatologii i protetyki jamy ustnej, które refundowane są z ubezpieczenia zdrowotnego skarżącego i za które skarżący nie ponosiłby kosztów.

Źródło: CBOSA