Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinisterstwo Zdrowia rozpoczęło konsultacje projektu rozporządzania w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii. Obecnie nie ma regulacji prawnych dotyczących standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w tej dziedzinie.

Badania z zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym histopatologicznej i cytologicznej, odbywają się w pracowniach lub zakładach patomorfologii, których funkcjonowanie nie zostało uregulowane w żadnym akcie prawnym. Stąd też są na ogół traktowane jako medyczne laboratoria diagnostyczne. Podstawowa różnica między medycznym laboratorium diagnostycznym a zakładem patomorfologii lub pracownią patomorfologiczną polega na tym, iż w medycznym laboratorium diagnostycznym otrzymujemy wyniki diagnostyki laboratoryjnej, natomiast w pracowniach patomorfologicznych lub zakładach patomorfologii wyniki badań histopatologicznych i cytologicznych, które są efektem pracy diagnostycznej lekarzy (stanowią rozpoznanie lekarskie). W ocenie Ministerstwa Zdrowia Istnieje zatem potrzeba usytuowania czynności z zakresu diagnostyki patomorfologicznej w systemie prawnym.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, prowadzące zakłady patomorfologii i pracownie histopatologii, cytologii i cytometrii przepływowej, w których są wykonywane badania patomorfologiczne, będą miały obowiązek dostosować działalność do wymagań w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt dostępny jest TUTAJ.