Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKto konkretnie i na jakiej podstawie prawnej obowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z oględzinami zwłok?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o cmentarzach”, do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny uprawniony jest lekarz leczący pacjenta w jego ostatniej chorobie lub w razie niemożności dopełnienia powyższego przepisu: lekarz na podstawie oględzin lub w razie jego braku inna osoba powołana do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

Zadanie nałożone art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach uszczegóławia zadanie wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), ma charakter przedmiotowy oraz przykładowy w tym znaczeniu, że doprecyzowanie tych zadań i kompetencji następuje poprzez ustawy szczegółowe. Takie stanowisko potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2002 r. (I SA/ Ka 631/02, ONSA 2003, nr 4, poz. 133) „Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat jest zobowiązany do wykonywania zadań publicznych w takim zakresie, jaki wynika z ustaw; o tym, czy i jakiego rodzaju zadania ciążą na powiecie, decydują przepisy materialnego prawa administracyjnego, według których powinny być rozstrzygnięte wątpliwości dotyczące rozróżnienia zadań gminnych i powiatowych”. Podkreślenia wymaga, że omawiamy obowiązek został nałożony na starostów z dniem 1 stycznia 1999 r. ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. poz. 668, z późn. zm.). W takim przypadku również nieokreślenie w przepisach zasad pokrywania wydatków związanych z wykonaniem oględzin przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach nie powinno stanowić przeszkody dla wykonania wspomnianego obowiązku ustawowego.

Źródło: Interpelacja nr 6239