Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOdpowiadając na tytułowe pytanie muszę powiedzieć, że taka organizacja, gdzie przy szpitalu funkcjonują poradnie o takim samym profilu co oddziały szpitalne jest wg mnie jak najbardziej poprawna.

W sytuacji, gdy Fundusz dokonuje zmian w kryteriach oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w których wzrasta waga kompleksowości udzielanych świadczeń, ma to szczególne znaczenie. Wskazuje, że płatnikowi zależy na kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Czyli Fundusz będzie preferował podmioty, które nie „leczą wyrywkowo” i odsyłają do innego świadczeniodawcy, ale będą kompleksowo, w ramach tego samego podmiotu leczniczego, udzielać świadczeń ubezpieczonym, tak, by proces leczenia, jeżeli jest to możliwe, ulegał zakończeniu w tym jednym podmiocie leczniczym. To powrót do zintegrowanej opieki zdrowotnej, która istniała prze reformą z roku 1999.

Taki sposób organizacji szpitala wychodzi też na przeciw oczekiwaniom płatnika, który preferuje leczenie pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) zamiast udzielanie tych samych świadczeń w szpitalu, gdyż jest to wówczas świadczenie bardziej kosztowne.

Jeżeli na wskutek zmian dokonanych w systemie ochrony zdrowia po 1999 roku, dokonano oddzielenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od lecznictwa szpitalnego, tak teraz mamy do czynienia z tendencją odwrotną. Przywrócenie podstawowej opieki zdrowotnej do szpitala jest obecnie trudne (acz nie niemożliwe), zwłaszcza, jeżeli funkcję tę przejęli lekarze rodzinni działający jako podmioty prywatne. Znacznie łatwiej jest dokonać „powrotu” poradni ambulatoryjnych pod skrzydła szpitala. Płatnik wspomagał będzie takie działania poprzez preferencje w kryteriach oceny ofert podczas kontraktowania na 2014 i 2015 rok oraz poprzez sposób ogłaszania konkursu, gdzie w pierwszej kolejności mają być kontraktowane poradnie właśnie przy szpitalach, a dopiero w drugiej kolejności, pozostałe poradnie. Jest to jednoznaczna preferencja, z której szpitala powinny skwapliwie skorzystać.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz