Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Personel, a bardziej poprawnie - zasoby ludzkie, potencjał ludzki, stanowi największą wartość podmiotu leczniczego. Zwłaszcza cennym zasobem są osoby wykonujące zawody medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, aptekarze czy diagności laboratoryjni. Są to tzw. korporacje zawodowe, które mają swoje szczególne uregulowania prawne dotyczące tych zawodów – nie można ich wykonywać bez uzyskania stosownego pozwolenia.

Poza tymi korporacjami istnieje wiele innych zawodów, które są wykonywane przez osoby, które wspierają proces leczniczy prowadzony głównie przez lekarzy - diagności, fizykoterapeuci, rehabilitanci. Bez ich udziału proces leczenia, czy rekonwalescencji nie mógłby być kontynuowany. A głównym celem podmiotu leczniczego jest przywrócenie maksymalnej możliwej sprawności zdrowotnej pacjentom.

Dobór osób pracujących w podmiocie leczniczym w „białym fartuchu" musi polegać w pierwszej kolejności na sprawdzeniu, czy osoba ta spełnia warunki formalne - posiada aktualne prawo wykonywania konkretnego zawodu, który jest niezbędny na stanowisku, na którym ta osoba ma być zatrudniona. Może, a nawet powinna być sprawdzana „przydatność" zatrudnianej osoby na konkretnym stanowisku. Inne są wymagania i oczekiwane predyspozycje od zatrudnianej osoby, która na co dzień współpracuje z pacjentami – klientami podmiotu leczniczego, np. lekarz, pielęgniarka, a inne od osoby pracującej na tzw. zapleczu, ze sporadycznym lub żadnym kontaktem z pacjentami - klientami. Przykładem mogą być osoby pracujące nad dokumentacją medyczną, czy rozliczający udzielone świadczenia z płatnikiem, którzy praktycznie nie mają kontaktu z pacjentami - klientami. Tego typu uwarunkowania nie są zawarte w żadnych przepisach, a w szczególności w ustawie o działalności leczniczej. Jednak można tu skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, które mając odpowiednie doświadczenie, potrafią dokonać wsparcia procesu wyboru i „dopasowania kandydata" do zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji czy zespołu, w którym ma realizować określone cele i zadania.

Oprócz „personelu białego", podmioty lecznicze, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych zatrudniają inny personel - pomocniczy, administracyjny czy techniczny, niezbędny do normalnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Wszystkie niezbędne wymagania prawne wobec pracowników zatrudnianych na określonych stanowiskach lub do pełnienia określonych funkcji w podmiocie leczniczym zawiera ustawa o działalności leczniczej.

W stosunku do pracowników administracji, zwłaszcza w zakresie rachunkowości i finansów, należy uwzględnić wymagania zawarte w ustawie o rachunkowości lub ustawie o finansach publicznych (np. wymogi wobec głównego księgowego, audytora).

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz