Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Budując mechanizmy PR należy pamiętać, że najważniejszym celem PR ma być Pacjent!

PR, to niewyobrażalne pole aktywności dla twórczych adeptów sztuki komunikacji społecznej w instytucjach ochrony zdrowia.

Komunikacja z pacjentem jest bardzo silnym wyznacznikiem jakości świadczeń medycznych, których ocena może warunkować także sposób postrzegania szpitala.

Tworzenie przemyślanych procedur komunikacyjnych w organizacji warunkuje wpływ na jej pożądany wizerunek.

Public relations powinno być obecne również w działaniach na rzecz promocji zdrowia. Tu łączy ono wymiar wizerunkowy ze społeczną odpowiedzialnością.

Dobry PR jest nieocenionym wsparciem programów profilaktyki zdrowotnej (programy skryningowe raka piersi, raka szyjki macicy), a także kampanii edukacyjnych.

Dzięki przekazom pacjenci mogą się dowiedzieć, jak aktywnie żyć z chorobą (np. program edukacyjny w astmie).

Skuteczność programów promocji zdrowia z dobraniem wielorakich narzędzi PR potwierdzają badania realizowane w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych form przekazu i działań medialnych o 24% wzrosła liczba kobiet, które wykonały diagnostykę profilaktyczną raka szyjki macicy.

Często mało docenianą aktywnością public relations w budowaniu wizerunku i reputacji jest oddziaływanie wewnętrzne. Budowanie wizerunku organizacji usługowej, a zwłaszcza medycznej, zaczyna się od jej tożsamości i pracowników. Co bowiem można zakomunikować otoczeniu, jeśli organizacja nie przejawia określonych wartości, wzorów zachowań i standardów jakościowych, a personel jest rozgoryczony i zniechęcony do pracy? Przekonanie kadr organizacji medycznej, że warto podejmować działania na rzecz budowania wizerunku, przy znikomym stopniu identyfikacji z organizacją jest a priori skazane na nikły efekt.

Klienci instytucji medycznych (pacjenci) oczekują przede wszystkim rozwiązania problemu, właściwej opieki i troski, przy czym pracownicy poprzez komunikację werbalną i swoje zachowanie muszą wpływać na postrzeganie ich placówki. Tych zachowań nie da się wyegzekwować skutecznie, jeśli pracownik nie będzie przejawiał jakiegokolwiek stopnia identyfikacji z podmiotem leczniczym.

Public relations powinno być bezsprzecznie prowadzone w odniesieniu do lekarzy innych placówek (np. lekarzy rodzinnych), które współpracują z danym szpitalem. Z prowadzonych badań wynika, że 69% pacjentów przyznaje się do dokonywania wyboru szpitala wspólnie z lekarzem kierującym. Tym niemniej, jeśli kierujący lekarz poleci określony szpital, nie można zapominać o tym, że część z nich ma własne przekonania o placówce i jakości jej usług. Kiedy więc rekomendacja lekarza zgodna jest z tą percepcją, pacjenci skłonni są zdecydować się na polecany szpital.

Szpital, który dobrze leczy, nie musi być pozytywnie postrzegany zarówno przez otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Chodzi o to, by wizerunek szpitala nie był rodzajem fasady, za którą kryje się mierna usługa medyczna. PR w ochronie zdrowia, poza korzyściami dla samego szpitala, musi służyć pacjentom. W zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej trzeba więc wykorzystać realne (a nie maskujące) działania public relations.

Należy także pamiętać, że chcąc np. przekształcać szpital w spółkę prawa handlowego, trzeba wcześniej uświadomić tę konieczność wielu podmiotom otoczenia lecznicy (pracownikom, organowi założycielskiemu, władzom samorządowym, radnym, samorządom zawodowym, mieszkańcom regionu, obecnym i przyszłym pacjentom, wierzycielom, współpracującym podmiotom, mediom). PR i jego narzędzia mogą być tu nieocenione zwłaszcza, że oponentów może być co niemiara, a w społecznym odczuciu spółka to koniec bezpłatnych świadczeń, zwolnienia itp.

Grzechem powszechnym jest twierdzenie, że PR to „darmowa" forma promocji.

Jeśli jednak by liczyć stosunek nakładów do korzyści, zwłaszcza w sektorze medycznym, z pewnością okaże się, że public relations jest wyjątkowo skuteczne... i stosunkowo tanie.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz