Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Wiedza personelu o relacjach lekarz-pielęgniarka-chory-rodzina chorego wielokrotnie stanowi podstawę efektywności realizowanych procesów leczenia i skuteczności tego leczenia.

Właściwe tzn. przyjazne relacje personelu szpitala z pacjentem i jego rodziną w znacznym stopniu zapewniają poczucie bezpieczeństwa choremu, zaś jego rodzinie dają podstawy dla tworzenia zarówno „ciepłego" klimatu w najbliższym otoczeniu chorego (co niezwykle pozytywnie wpływa na proces leczenia), jak i w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego (co buduje uznaną markę i zapewnia przypływ chorych do tej placówki – pozytywny społeczny PR).

Innym, jednakże bardzo istotnym obszarem wiedzy personelu podmiotów leczniczych jest wiedza w zakresie zasad kontraktowania i sposobów rozliczeń procedur z NFZ. Pozwala ona w znaczny sposób usprawnić zarządzanie jednostką.

Prawidłowe wsparcie kierownictwa podmiotu leczniczego przez personel poszczególnych obszarów leczniczych (przedsiębiorstw działających w podmiocie leczniczym) już na etapie przygotowywania oferty kontraktowej do NFZ, pozwala na wyeliminowanie wielu negatywnych zjawisk, które w istotny sposób mogą obniżyć czy wręcz zdyskredytować oferenta w postępowaniu konkursowym, co per saldo przełoży się na ograniczenie (zmniejszenie) w stosunku do oczekiwań finansowych podmiotu leczniczego. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do wyeliminowania podmiotu w czynnościach mających na celu zapewnienie finansowania placówce.

Istotne znaczenie ma także znajomość przez personel procedur medycznych, co pozwala na prawidłowe z medycznego i ekonomicznego punktu widzenia opisywanie zdarzeń  (i zastosowanych procedur) medycznych tak, by podmiot medyczny uzyskał pełną i korzystną zapłatę za wykonaną usługę.

Posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie warunków ogłoszonego konkursu na kontraktowanie świadczeń, a także warunków zawartych z NFZ umów pozwoli należycie zarządzać oddziałem (przedsiębiorstwem), a przede wszystkim zapobiec negatywnym ocenom osób w imieniu NFZ kontrolujących podmiot leczniczy. Oceny te mogą przyczynić się do potrącenia kwot z wystawionych przez podmiot leczniczy dla NFZ faktur. Mogą także zmniejszyć wartość wynegocjowanego w trakcie konkursu kontraktu, a nawet spowodować zerwanie przez NFZ z winy podmiotu leczniczego zawartego kontraktu, co jednocześnie pozbawi podmiot leczniczy źródła finansowania prowadzonej działalności.

Mimo, że zarówno podmiot leczniczy jak i poszczególni jego pracownicy zobowiązani są do posiadania polis ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, to jednak kwoty gwarantowane z tych ubezpieczeń mogą być nazbyt małe dla pokrycia strat spowodowanych czy to błędami w sztuce, administracyjnymi czy też złamaniem zapisów ustaw niezwiązanych bezpośrednio z samym procesem leczenia. Jednym z przykładów najczęściej łamanych ustaw jest ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o ochronie dóbr osobistych. Nieznajomość podstaw prawnych może narazić zarówno podmiot leczniczy jak i jego pracowników na duże straty w obszarze ekonomicznym, a także (a może przede wszystkim) w obszarze wizerunkowym – procesie budowania marki.

Praktyką stało się, że polskie sądy orzekając o winie podmiotu leczniczego wydają wyroki na podstawie których podmiot leczniczy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na kilkadziesiąt, a na nawet kilkaset tysięcy złotych. Przykładem może być wyrok sądu w którym za umieszczenie karty gorączkowej na łóżku pacjenta podmiot leczniczy musiał wypłacić pacjentce kwotę 120 000 zł, zaś za powszechnie stosowane „głośne, po nazwisku przywołanie pacjenta" przez pielęgniarkę do gabinetu pielęgniarskiego np. celem porannego pobrania krwi z polisy ubezpieczeniowej szpitala wypłacono zadośćuczynienie (odszkodowanie) w kwocie 45 000 zł.

Takie zdarzenia bezpośrednio wpływają na podniesienie ryzyka ubezpieczeniowego danego podmiotu co wprost przekłada się na znaczny wzrost składki ubezpieczeniowej w następnym okresie składkowym.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz