Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Zastanawiacie się Państwo, co zmienia się oraz jakie daje możliwości funkcjonowanie podmiotu leczniczego w formie spółki w porównaniu z funkcjonowaniem jako podmiot publiczny? Odpowiedź poniżej.

Formuła spółki umożliwia udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych (pobierania opłat od ubezpieczonych) po wyczerpaniu limitu świadczeń wynikających z kontraktu zawartego z NFZ.

Ponadto daje możliwość świadczenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach tego samego zakresu, na który podmiot leczniczy posiada kontrakt z NFZ. Wg interpretacji Ministerstwa Zdrowia i NFZ, zakładom funkcjonujący w formule spzoz nie wolno pobierać opłat zarówno w sytuacji, gdy zrealizowali limit miesięczny wynikający z kontraktu z NFZ, jak i pobierać opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane w tym samym zakresie, na który posiada kontrakt z NFZ. Jest wiele opinii prawnych, które mówią o tym, że taka interpretacja nie jest uzasadniona, jednak brak orzecznictwa sądów w tym zakresie, oraz obawy kierowników spzoz o możliwość kontroli ze strony NFZ, nałożenia kary a nawet zerwania kontraktu, powoduje, że spzoz nie podejmują tego typu działalności.

Formuła spółki jest formułą znaną przez podmioty działalności gospodarczej funkcjonujące na komercyjnym rynku. Prowadzenie działalności gospodarczej z podmiotami w formie spółek jest zdecydowanie łatwiejsze niż z podmiotami działającymi w formule spzoz.

Brak „wyraźnego" właściciela powoduje, że działania w ramach działalności gospodarczej, zwłaszcza związane z planowanymi przedsięwzięciami wspólnymi, są trudne do realizacji.

Proces decyzyjny podejmowany w ramach spółki jest zdecydowanie krótszy, zwłaszcza co do przedsięwzięć kapitałowych. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jest precyzyjny podział kompetencji pomiędzy organami spółki. To powoduje, że nie ma potrzeby uzyskiwania opinii Rady Społecznej, jak to ma miejsce w formule spzoz, której zwołanie może trwać długo, a ze względu na jej skład (zwykle wielu nieprofesjonalistów w zakresie działalności gospodarczej), uchwały jej nie zawsze uwzględniają rzeczywisty interes gospodarczy zakładu, a często są wypadkową politycznych lub osobistych poglądów jej członków.

Spółka daje zdecydowanie większe możliwości pozyskania kapitału. Jako podmiot posiadający majątek może korzystać z wszelkich narzędzi dostępnych na komercyjnym rynku kapitału. Od łatwiejszej możliwości pozyskania kredytu bankowego, poprzez udział na giełdzie papierów wartościowych.

Zarząd spółki głównie, ale również członkowie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, ponoszą znacznie większą odpowiedzialność niż kierownik podmiotu funkcjonującego w formule spzoz. Zarząd spółki ponosi odpowiedzialność osobistym majątkiem, za niektóre zobowiązania spółki. To daje większą gwarancję, że osoby zarządzające podejmują decyzje, które mają na celu uzyskanie jak najlepszych wyników przez spółkę.

Formuła spółki umożliwia większe „odpolitycznienie" działalności podmiotu leczniczego poprzez powierzenie nadzoru Zgromadzeniu Wspólników, a nie organom samorządu, takim jak Komisje Rad Gmin, Powiatów czy sejmiku samorządu województwa.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz