Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Jak dużą rolę odgrywa dyrektor sp zoz-u? Jakie cechy powinien posiadać? W jak dużym stopniu jego osoba może wpływać na funkcjonowanie placówki?

Osoba kierownika spzoz odgrywa najważniejszą rolę i w największym stopniu wpływa na funkcjonowanie podmiotu leczniczego. Kierownik ma największe uprawnienia spośród organów spzoz. To on kieruje jednoosobowo zakładem i jednoosobowo podejmuje decyzje wynikające z jego zakresu czynności i odpowiedzialności. To on wnioskuje, a tym samym ma wpływ na kształtowanie przyszłości zakładu, do Rady Społecznej o uzyskanie opinii w sprawach, które tego wymagają, a w których decyzje podejmuje stosowny organ samorządu. Jeżeli samorząd nie posiada, a w większości samorządów taka sytuacja ma miejsce, strategii samorządu w zakresie ochrony zdrowia, te strategię praktycznie kształtuje kierownik zakładu, poprzez swoje decyzje lub decyzje podmiotu tworzącego uzyskane w wyniku swojej inicjatywy. Brak strategii uniemożliwia samorządom weryfikowania działalności kierownika poprzez porównanie, tego, co realizuje zakład opieki zdrowotnej z celami zawartymi w strategii. Brak tej możliwości powoduje, że podejmowane decyzje mogą być zgodne z aktualnymi oczekiwaniami podmiotu tworzącego, ale nie będą uwzględniały długookresowych celów, które powinny wynikać z obowiązków ustawowych, jakie w zakresie ochrony zdrowia, ma obowiązek, jako zadanie własne, realizować samorząd.

W zależności od osobowości zarządzającego oraz stosowanego stylu zarządzania, kształtuje on w zespole odpowiednią kulturę organizacji. Kultura organizacji spzoz jest w większości wypadków spadkiem po „budżetowej służbie zdrowia". Pracownicy takiego zakładu zwykle nie zauważają, że mamy do czynienia z systemem ubezpieczeniowym (praktycznie jest to systemem mieszany) i zasadniczą zmianą, która nastąpiła po 1999 roku, czyli konieczność sprzedaży swoich usług, a nie tylko ich wyprodukowanie lub gotowość do ich wyprodukowania.

Konieczność dostosowania się do wymogów płatnika, który płaci za wykonane świadczenia oraz bardzo silnej zależności pomiędzy kosztami udzielanych świadczeń, a przychodami uzyskiwanymi z ich sprzedaży, powinna być priorytetem dla zarządzającego, a tym samym dla zespołu, którym kieruje.

Biorąc pod uwagę kondycję ekonomiczną bardzo wielu zakładów działających w formule spzoz, a zwłaszcza ich stan zadłużenia, można się pokusić o profil osoby, która ma odpowiadać za funkcjonowanie spzoz. Na pierwszym miejscu umieściłbym praktyczna wiedzę z zakresu funkcjonowania spzoz w warunkach rynkowych. Czyli umiejętność godzenia faktu, że spzoz nie jest typowo komercyjną działalnością gospodarczą, tylko zakładem udzielającym bardzo specyficznych usług, jakim są świadczenia zdrowotne (które dotyczą najwyższego dobra pacjentów, jakim jest ich życie i zdrowie), z twardymi warunkami ekonomicznymi rynku usług medycznych, zwłaszcza co do traktowania jako priorytet zasady pokrywania kosztów działalności z uzyskiwanych przychodów. Ponieważ system ochrony zdrowia podlega częstym i gwałtownym zmianom, zarządzający powinien umieć szybko dokonać zmian, które pozwolą dostosować się do zmienionych warunków. Aby być do tego przygotowanym, kierownik powinien tak kształtować strukturę organizacyjną, żeby była elastyczna i mobilna oraz otwarta na zmiany. Kluczowym jest tu uzyskanie efektu „organizacji uczącej się". Czyli odpowiednio płaskiej, na ile się tylko da, struktury kierowniczej, odpowiedni dobór kadry kierowniczej, która będzie umiała realizować strategię zakładu oraz pracowników, którzy mają świadomość nieuchronności zmian i mogą się do nich przygotować poprzez ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz