Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Jakie analizy należy wykonać przed podjęciem decyzji co do otwarcia lub zamknięcia oddziału w szpitalu? Z jakimi szansami oraz z jakim ryzykiem się to wiąże? Na co trzeba zwrócić uwagę, aby np. nie utracić kontraktu z NFZ?

Decyzja o otwarciu lub zamknięciu oddziału powinna być poprzedzona wykonaniem, co najmniej następujących analiz: demograficznej; epidemiologicznej; analizy otoczenia makro i mikro, która może mieć zasadniczy wpływ na podejmowane decyzje (np. analizę SWOT, czy pięciu sił Portera); biznesplan tego przedsięwzięcia, czyli jaki wpływ finansowy będzie miała podjęta decyzja na finanse zakładu w perspektywie kilkuletniej; potencjał kadrowy, lokalowy i sprzętowy niezbędny do świadczenia lub zaniechania świadczenia tych usług. Decyzja powinna uwzględniać zapisy strategii lokalnych i regionalnych oraz narodowych i regionalnych programów zdrowotnych.

Szanse i ryzyka planowanej decyzji powinny wynikać z przeprowadzonych analiz. Należy wziąć pod uwagę tzw. czynnik społeczny. Jest on szczególnie istotny przy decyzjach dotyczących zamykania lub likwidacji jakiejkolwiek działalności. Odpowiednio wczesne rozpoznanie i zidentyfikowanie wszystkich beneficjentów planowanej decyzji (zwykle narusza się interesy bardzo wielu beneficjentów, a z zasady, przeciwników zmian jest zwykle więcej niż zwolenników) powoduje, że można podjąć działania neutralizujące przeciwników i pozyskujące zwolenników zmiany.

Aby nie utracić kontraktu należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich warunków związanych z jego realizacją. Warunki opisane są w kontrakcie i przepisach ogólnych regulujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Ze względu na to, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną, przeważająca część warunków jest opisana w stosownych ustawach, rozporządzenia resortowych ministra zdrowia i innych ministrów oraz zarządzeniach prezesa NFZ. Udzielając świadczeń zdrowotnych, jako działanie na najwyższym dobru człowieka, jakim jest jego życie i zdrowie, powinno być poddawane kontroli jakości, w tym obiektywnym badaniom satysfakcji pacjenta.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz