Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOrgan prowadzący rejestr podmiotów leczniczych wszczyna kontrolę podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku otrzymania informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi.

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOrgan prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUbezpieczony w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do placówek publicznej opieki zdrowotnej, która świadczy podstawowe usługi medyczne, w tym usługi stomatologiczne bezpłatnie a nie starać się o zasiłek celowy na sfinansowanie tych świadczeń. Tak wynika z 20 grudnia 2016 r. sygn. III SA/Kr 1486/16.

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNaczelna Izba Lekarska wyjaśnia, że rozporządzenia ministra zdrowia określające standardy postępowania medycznego, w tym w łagodzeniu bólu porodowego, obowiązują do czasu wydania nowych regulacji, które określać będą standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyBrak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że użyte w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określenie "szpital" oznacza wyłącznie "szpital" w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej i nie obejmuje tych podmiotów, które w innych ustawach określane są tym słowem. Wyrok NSA z 26 października 2016 r. sygn. II FSK 2780/14.