Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyO ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien decydować albo samorząd aptekarski albo zarząd powiatu.

Taki postulat płynie ze stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego podjętego 5 stycznia br. we Wrocławiu.

Starostowie proponują w nim zmianę w prawie farmaceutycznym. Jak uzasadniają, regulacja ta stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów i samorządu aptekarskiego. Do lipca 2009 r. kompetencja ta leżała w gestii zarządu powiatu, co w znacznej mierze skracało czas całej procedury legislacyjnej ze względu na większą częstotliwość posiedzeń zarządu niż rady.

Obecnie nikt poza radą powiatu nie może ustalać ani modyfikować rozkładu godzina pracy aptek. Ponadto rada nie ma uprawnień do przekazywania kompetencji w tym zakresie na żaden inny podmiot, w tym także na zarząd powiatu. Zatem rada powiatu jest jedynym podmiotem kompetentnym do określenia rozkładu godzin pracy aptek.

- Każda informacja dotycząca zmiany godzin pracy apteki, jej likwidacji powoduje zmianę uchwały, co za tym idzie, każdy projekt uchwały powinien być konsultowany z wójtami, burmistrzami oraz samorządem aptekarskim, którzy, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, mają 30 dni na wyrażenie swojej opinii – czytamy w stanowisku.

Sytuacja staje się kłopotliwa. - W ostatnim czasie nasiliły się przypadki, że właściciele aptek nie informują z wyprzedzeniem o planowanych zmianach, co powoduje, że zmiany w uchwale wprowadzane są dużym opóźnieniem. Ponadto powiat jest informowany zbyt późno lub wcale o powstaniu nowej apteki. Zanim uzyska informacje o godzinach pracy apteki i wprowadzi do harmonogramu dyżurów, apteka funkcjonuje 2 lub 3 miesiące nie pełniąc dyżurów – zauważają starostowie.

Choć według prawa farmaceutycznego na radach powiatu ciąży obowiązek ustalania godzin pracy ogólnodostępnych aptek, to za złamanie tych ustaleń prawa miejscowego nie ma żadnych sankcji. - Jeżeli w obecnej formie obowiązujące prawo jest nieskuteczne, bo nie zostały ustanowione w przypadku jego nieprzestrzegania żadne sankcje, to należy je zmienić – sugerują samorządowcy.

Jak dodają, jeżeli zostaną zmienione zasady i za dostępność leków w porze nocnej oraz w dni wolne zacznie odpowiadać samorząd aptekarski, to zdecydowanie będzie miał większą możliwość ich egzekwowania. Dlatego zasadne jest, aby zadanie publiczne dotyczące ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych było przekazane do wykonywania przez samorząd aptekarski albo powrócenie do stanu prawnego, w którym zarząd powiatu podejmował uchwałę określającą godziny pracy aptek.