Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyOparcie wysokości budżetu na wykonaniu 2015 roku jest błędne w przypadku szpitali, które dynamicznie rozwijają się po tej dacie a także tych, których sytuacja finansowa wynika z aneksowania umów z NFZ.

Taki wniosek płynie ze stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjętego 7 grudnia 2016 r. w Maruszy.

Starostowie zauważają, że projekt ustawy z 26 września 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemów zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów (projekty), uniemożliwia funkcjonowanie oddziałów z II poziomu zabezpieczenia świadczeń medycznych u świadczeniodawców zaliczanych do I poziomu zabezpieczenia, np.: Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Zespole Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, Oddziału Kardiologii w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim” Spółka z o.o., Oddziału Kardiologii w Szpitalu Tucholskim sp. z o.o., Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, Oddziału Ortopedii w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu, Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centrum Małoinwazyjnych Technik Medycznych (realizującego świadczenia operacyjnego leczenia zaćmy) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, jak również wielu  innych oddziałów w pozostałych szpitalach w województwie.

Jak tłumaczą, zaproponowane przez nich zmiany w tworzonych aktach prawnych umożliwi zabezpieczenie ciągłości i kompleksowości leczenia pacjentów we wszystkich  szpitalach województwa i w kraju. - Można tego dokonać poprzez bezpośrednie dodanie profili – ortopedia i traumatologia narządów ruchu, neurologia, kardiologia i innych, w poziomie szpitali I stopnia lub stworzenie możliwości prawnych wojewodom, którzy przy ustaleniu sieci szpitali najlepiej znają lokalne uwarunkowania w zakresie funkcjonowania szpitali na terenie województwa, mając w swojej gestii mapy potrzeb zdrowotnych województwa – wynika ze stanowiska.

W ocenie samorządowców, likwidacja w szpitalach I poziomu oddziałów z II poziomu zabezpieczenia świadczeń medycznych spowoduje ograniczenie dostępności do leczenia specjalistycznego w terenie. Przez to pacjenci będą zmuszeni udawać się do odległych szpitali II stopnia.

Tymczasem wszystkie wymienione w stanowisku oddziały specjalistyczne istniejące obecnie w szpitalach powiatowych wypełniają bardzo ważne funkcje uzupełniając w swoich dziedzinach leczenie realizowane na poziomie regionalnym i klinicznym. Wszystkie posiadają wystarczającą ilość fachowej kadry, realizują świadczenia na właściwym poziomie co wynika z przeprowadzonych kontroli np. NFZ. Niektóre posiadają certyfikaty Jakości CMJ nadawany przez Ministerstwo Zdrowia.

Oddziały te zostały wybudowane i wyposażone w konieczny, często najwyższej klasy sprzęt medyczny. - Był to duży wysiłek finansowy dla samorządów powiatowych, często wsparty dofinansowaniem unijnym. W związku z tym ich likwidacja może skutkować koniecznością zwrotu tych środków – uzasadniają starostowie. - Wymienione oddziały specjalistyczne zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, a także znacznie skracają czas oczekiwania na leczenie – dodają.

Konwent kwestionuje ponadto zasadność opierania wysokości budżetu na wykonaniu 2015 r. Jak zauważa, jest to błędne w przypadku szpitali, które dynamicznie rozwijają się po tej dacie a także tych, których sytuacja finansowa wynika z aneksowania umów z NFZ. 

Rozwiązaniem jest oparcie budżetu na wykonaniu 2016 r., ponieważ uwzględni ono rzeczywiste potrzeby i możliwości świadczeniodawców i oczekiwania pacjentów, realizowane w miejscu przez nich wybieranym i bliskim zamieszkania.

- Nieuwzględnienie powyższego będzie skutkowało brakiem środków na realizację zadań i nadmiernym zadłużaniem się albo ograniczeniem wykonywanych świadczeń w celu dopasowania się do niedoszacowanego, niezgodnego z oczekiwaniami społeczności lokalnej budżetu szpitala – uzasadniają członkowie Konwentu.

Projekt rozporządzenia zakłada kwalifikowanie świadczeniodawców do II poziomu zabezpieczenia na podstawie udzielania świadczeń łącznie w ramach co najmniej 6 profili określonych w §2 pkt. 1 i 2, w tym co najmniej 3 profili określonych w §2 pkt. 2. - Postulujemy wprowadzenie zmiany, polegającej na dopuszczeniu możliwości zakwalifikowania świadczeniodawców do II poziomu zabezpieczenia na podstawie udzielania świadczeń łącznie w ramach co najmniej 6 profili określonych w §2 pkt. 1 i 2 , w tym co najmniej 2 profili określonych w §2 pkt. 2. Proponowana zmiana jest zbieżna z ideą włączenia do sieci szpitali podmiotów wieloprofilowych, zapewniających bezpieczeństwo pacjentom w wielu aspektach, nie zmienia liczby profili kwalifikujących świadczeniodawców do II poziomu zabezpieczenia, a jedynie konfigurację doboru profili określonych w §2 pkt 1 i 2 – wynika ze stanowiska.