Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Jednostka samorządu terytorialnego na mocy ustawy o działalności leczniczej przekształciła samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową. Spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Czy organ tworzący (jednostka samorządu terytorialnego) ma obowiązek zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres od 1 stycznia do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych? Jeśli tak, to czy termin zatwierdzenia sprawozdania jest tożsamy z terminem, o którym mowa w art. 53 pkt 1 ustawy o rachunkowości?

Przyjmująć, że przekształcenie spzoz w spółkę nastąpiło w tym bieżącym (2013) roku, a podmiot leczniczy działał w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do stycznia 2013 roku do daty jego przekształcenia należy podkreślić, że ze względu na znaczne zróżnicowanie zasad funkcjonowania sp zoz-u i spółki prawa handlowego, a dodatkowo także z uwagi na fakt, że działanie samorządu związane z przekształceniem oraz sam proces przekształcenia może podlegać kontroli, niezbędne jest dokonanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od początku roku 2013 do dnia przekształcenia.

Według mnie jest to spełnienie terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1. Niemniej jednak nie czekałbym z zatwierdzeniem do wyczerpania sześciomiesięcznego okresu zawartego w ustawie o rachunkowości. Termin 6-ciu miesięcy jest podany jako ostateczny i ma zastosowanie głównie do sytuacji, gdy funkcjonowanie jednostki ma trwać nadal. Tu mamy do czynienia z przekształceniem i podmiot funkcjonujący w formule sp zoz nie będzie dalej kontynuował swojej działalności w tej formule. Dlatego doradzałbym dokonać zatwierdzenia sprawozdania za ten okres możliwie najszybciej, jak to możliwe. Przepisy wprawdzie nie przewidują sankcji za brak zatwierdzenia sprawozdania, jednak choćby ze względu na wspomnianą możliwość kontroli przekształcenia, warto spełnić ten warunek.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz