Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:

 • inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego,
 • doradczym kierownika.

Zadaniami rady społecznej są:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  c) przyznawania kierownikowi nagród,
  d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  e) regulaminu organizacyjnego;
 2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku,
  e) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
  f) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  g) regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

W skład rady społecznej, jako przewodniczący wchodzi - wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona - w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jako członkowie:

 • przedstawiciel wojewody - w podmiocie utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu - w liczbie określonej przez podmiot tworzący.

Rada społeczna podejmuje decyzje na podstawie uchwał. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich, autor: Janusz Atłachowicz