Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Ponieważ działalność lecznicza, na podstawie art. 16 ust. 1. jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, by podmiot leczniczy mógł funkcjonować, musi spełniać określone warunki. Wynikają one z art. 17 ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22;
 2. stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586);
 3. zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
 4. zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
  a) odpowiedzialności cywilnej,
  b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

Warunki dotyczące pomieszczeń i urządzeń są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.). Rozporządzenie określa:

 • wymagania ogólnoprzestrzenne,
 • wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń,
 • wymagania ogólnobudowlane,
 • oświetlenie,
 • wymagania dotyczące instalacji.

Załączniki do rozporządzenia zawierają dodatkowo szczegółowe wymagania wobec konkretnych podmiotów prowadzących:

 • szpital,
 • ambulatorium,
 • szpital jednodniowy,
 • centrum (dla dawców),
 • pracownię badań endoskopowych,
 • zakład rehabilitacji leczniczej,
 • stację dializ.

Wcześniej, przed rozpoczęciem działalności należy dokonać rejestracji podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów leczniczych, które to rejestry są prowadzone przez wojewodów. JST, a zwłaszcza samorządy powiatowe i gminne są podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorstwami i będące przedsiębiorstwami.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich, autor: Janusz Atłachowicz