Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

ZDROWIE

Tematy: Zdrowie

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zdrowie

Zdrowie - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyMapy potrzeb zdrowotnych są podstawowym warunkiem, by urzędy marszałkowskie mogły ogłaszać konkursy z regionalnych programów operacyjnych. Drugim warunikiem są rekomendacje dla kryteriów oceny projektów. Do tej pory ze względu na brak map zarządy województ nie mogły ogłaszać konkursów najbardziej oczekiwanych przez organy prowadzące szpitale. Jednocześnie mapy mają być podstawą kontraktowania procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zdrowie - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyWygląda na to, że wbrew stanowisku organizacji reprezentujących Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego Rada Ministrów będzie dążyła do przyjęcia zmian do ustawy o działalności leczniczej, które ograniczą swobodę jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań i mogą doprowadzić do kolejnej zapaści w publicznej służbie zdrowia, a z drugiej strony nie dają nic w zamian.

Zdrowie - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyO tym jak wyglądają problemy utrzymania i funkcjonowania szpitali w Polsce i na świecie rozmawiali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Bank Światowy.

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyCzy pobieranie opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na oddziale rehabilitacji jest zgodne z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Zdrowie - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzy planowaniu programu polityki zdrowotnej jednym z kryteriów oceny zasadności jego realizacji powinna być ocena skutków następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do przedwczesnego zgonu, niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby, obniżenia jakości życia.