Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyRegulacje prawne związane z nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców, kwestie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, zagadnienia związane z rejestracją pojazdów, szczegóły przebiegu prac nad wdrożeniem CEPIKu 2.0 - to tematy znajdujące się w programie warsztatów.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przewóz regularny specjalny nie jest przewozem o charakterze publicznym i tym różni się zasadniczo od przewozu regularnego. Dlatego też nie ma podstaw do tego aby do przewozu regularnego specjalnego odnosić te wszystkie wymagania, które wiążą się z wykonywaniem "zwykłego" przewozu regularnego. Wspólną cechą tych przewozów jest jedynie regularność ich wykonywania. Podkreśla się również, że podstawowymi dwoma cechami charakteryzującymi przewóz regularny specjalny jest regularność tego przewozu oraz przewożenie określonej kategorii osób (pasażerów) z wyłączeniem innych osób. Wystąpienie tych dwóch okoliczności pozwala zatem zakwalifikować określony przewóz jako przewóz regularny specjalny, o którym stanowi art. 4 pkt 9 u.t.d.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Nieoryginalność, a więc sfałszowanie numeru nadwozia powodują, że dokumenty, w oparciu o które pojazd był uprzednio zarejestrowany, nie stanowiły podstawy do przeniesienia własności samochodu na rzecz skarżącej. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia 13 września 2016 roku (sygn. akt: III SA/Kr 1696/15).

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Generelna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych kolejne umowy na dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ponad 95 km odcinków dróg ekspresowych S7, S8, S19. Wartość inwestycji przekroczyła 5,7 mld zł.

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów transportowych z tzw. instrumentu Łącząc Europę (CEF). Konkurs będzie trwał do dnia 7 lutego przyszłego roku. Wnioski składa się bezpośrednio do Komisji Europejskiej, ale przed przekazaniem wniosek musi zostać zaakceptowany przez ministerstwo rozwoju. Na początku października Komisja Europejska przyjęła uzgodnione z krajami członkowskimi programy prac (roczny i wieloletni), określające priorytety finansowania oraz dostępne budżety.