Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzyjmuje się, że decyzja o skierowaniu na badania lekarskie jest uzasadniona, gdy organ znajdzie się w posiadaniu informacji nasuwających zastrzeżenia co do warunków zdrowotnych kierowcy, zaś źródło uzyskania tego typu informacji jest wiarygodne. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że chodzi o przesłanki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazują na istotne zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem. Może to być np. pochodząca z różnych źródeł informacja o pogorszonym stanie zdrowia, objawy chorobowe świadczące o zaistnieniu przeciwwskazań do wydania prawa jazdy.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW przypadku braku ważnego poświadczenia dokumentującego stan techniczny zbiornika na gaz wynik okresowego badania technicznego pojazdu z zamontowaną instalacją do zasilania gazem powinien być negatywny. W konsekwencji uniemożliwia diagnoście dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nakłada na niego obowiązek wydania zaświadczenia z przeprowadzonego badania z wynikiem negatywnym. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 9 grudnia 2015 r. sygn. III SA/Wr 381/15.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyAby zastosować art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami muszą zaistnieć szczególne okoliczności uzasadniające powstanie wątpliwości co do kwalifikacji. Wyznacznikiem wagi naruszenia, które powinno być szczegółowo opisane, może być nie tylko wysokość mandatu karnego ale także liczba przypisanych za dane naruszenie punktów karnych. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 17 listopada 2016 r. sygn. II SA/Ke 835/16.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Zachowaniem osoby zdającej, które zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego może być także takie zachowanie osoby zdającej, które nieuchronnie doprowadziłoby do kolizji, gdyby nie interwencja egzaminatora - taką tezę sformułował WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 11 października 2016 roku(sygn. akt: II SA/Bd 697/16).

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNaczelny Sąd Administracyjny dokonał analizy przepisów Prawa o ruchu drogowym dotyczących usuwania pojazdów z dróg. W wyroku z dnia 4 sierpnia 2016 roku (sygn. akt:  I OSK 2644/14), NSA sformułował kilka wniosków: