Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyCzynności wykonywane przez diagnostę są ściśle rejestrowane, a zatem nie może budzić wątpliwości zakres i termin wykonywanych przez nich badań, co z kolei potwierdza ich zatrudnienie – niezależnie od tego czy jest to zatrudnienie pracownicze (na podstawie prawa pracy), czy nieprawcownicze (na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Transport - Prawo i zarządzanie

Szuflada: SzufladaObowiązek spełniania wymogów określonych w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami dotyczy zarówno osób ubiegających się o wpis do ewidencji, jak i całego okresu pozostawania w ewidencji. Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1 - 8.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawodawca jasno sprecyzował, co stanowi źródło ustalenia stanu faktycznego w zakresie stwierdzenia okoliczności przekroczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUzyskanie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uzależnione jest wyłącznie od tego czy usługa świadczona jest przez operatora w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i co za tym idzie czy ma ona charakter usługi użyteczności publicznej.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 maja 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: II SA/Bd 301/14 stwierdził, że w interesie społecznym leży wyeliminowanie z obrotu prawnego rozstrzygnięcia w sprawie rejestracji pojazdu dokonanej na podstawie fałszywych dokumentów. W państwie prawa niedopuszczalne jest bowiem tolerowanie sytuacji, w którym po jednoznacznym stwierdzeniu, że nastąpiło fałszerstwo dokumentów, organy administracji tolerowałyby dalsze korzystanie i obrót pojazdem w ten sposób zarejestrowanym. Stan taki bowiem w rażący sposób naruszałby praworządność, przeczyłby pewności prawa, a nadto godziłby w interesy ewentualnych nabywców.