Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW przypadku ponownego (przynajmniej powtórnego) naruszenia przez instruktora zasad prowadzenia szkoleń, należy mówić o wielokrotności. Za antonim słowa wielokrotność należy uznać słowo "jednokrotność". Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 21 września 2016 r. sygn. II SA/Gl 1203/15.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie tj. art. 102 ust. 2 i art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, nie mają wiec zastosowania do instytucji zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu – tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z dnia 14 maja 2014 roku wydanego w sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 228/14.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przewóz regularny specjalny nie jest przewozem o charakterze publicznym i tym różni się zasadniczo od przewozu regularnego. Dlatego też nie ma podstaw do tego aby do przewozu regularnego specjalnego odnosić te wszystkie wymagania, które wiążą się z wykonywaniem "zwykłego" przewozu regularnego. Wspólną cechą tych przewozów jest jedynie regularność ich wykonywania. Podkreśla się również, że podstawowymi dwoma cechami charakteryzującymi przewóz regularny specjalny jest regularność tego przewozu oraz przewożenie określonej kategorii osób (pasażerów) z wyłączeniem innych osób. Wystąpienie tych dwóch okoliczności pozwala zatem zakwalifikować określony przewóz jako przewóz regularny specjalny, o którym stanowi art. 4 pkt 9 u.t.d.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Nieoryginalność, a więc sfałszowanie numeru nadwozia powodują, że dokumenty, w oparciu o które pojazd był uprzednio zarejestrowany, nie stanowiły podstawy do przeniesienia własności samochodu na rzecz skarżącej. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia 13 września 2016 roku (sygn. akt: III SA/Kr 1696/15).

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Starosta ma obowiązek wydania decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie, jeżeli kierowała ona pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Brak wysokiego społecznie niebezpieczeństwa popełnionego przez skarżącego czynu (popełnienie wykroczenia a nie przestępstwa) nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia. Okoliczność cofnięcia czasowego przez sąd karny prawa do kierowania pojazdami – orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie ma znaczenia dla oceny legalności wydania decyzji.