Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyWydanie decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej limitują zobiektywizowane przesłanki i nie ma potrzeby badania przyczyn bezprawnego w tym ujęciu zajmowania pasa drogowego przez stronę – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt: II GSK 2992/14.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarządca drogi w ramach kształtowania polityki ochrony dróg może przyjąć swoiste "domniemanie", iż umieszczenie spornej reklamy (uwzględniając jej znaczne rozmiary oraz niosącą informację podana w atrakcyjnej formie), w odległości mniejszej niż 10 m od krawędzi drogi krajowej, w obrębie przejścia dla pieszych, zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jest to założenie racjonalne, oparte na doświadczeniu życiowym i nie wymaga przeprowadzania wszechstronnych dowodów na jego poparcie.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZgodnie z literalnym brzmieniem art. 84 ust.3 p.r.d. uprawniony organ "cofa" diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych w razie stwierdzenia okoliczności określonych w pkt 1 i 2 tego uregulowania. Żadne inne okoliczności nie mogą być brane pod uwagę  – tak stwierdził NSA w wyroku z dnia 10 września 2015 roku (sygn. akt: II GSK 1474/14).

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Redakcja przepisu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nie zawiera wymogu wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi. Jest to zatem sytuacja, gdy ustawa szczególna „stanowi inaczej" (art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wyrok WSA w Białymstoku z 6 października 2016 r. sygn. II SA/Bk 248/16.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Pojazd do nauki jazdy winien być poddawany badaniom technicznym - stosownie do art. 81 Prawa o ruchu drogowym.