Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySkoro ustawodawca przewidział od dnia 21 sierpnia 2011 r. w art. 130a ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym powierzanie usuwania pojazdów oraz prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, to uznać należy, iż w sytuacji gdy doszło do powierzenia wykonywania tych czynności w tym trybie, to jest do wyłonienia przez starostę oferty na wykonywanie tych czynności i zawarcia umowy z oferentem, to brak jest podstaw dla ustalania wysokości wynagrodzenia dozorcy w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 237 ze zm.), a podmiotem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych pomiędzy reprezentowanym przez starostę powiatem, a podmiotem, któremu powierzono wykonywanie tych zadań w trybie przepisów o zamówieniach publicznych jest sąd powszechny.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

WSA w Gdańsku wydał wyrok, w którym wypowiedział się w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami  w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami (wyrok z dnia 22 września 2016 roku, sygn. akt: III SA/Gd 158/16).

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySejm jednogłośnie przyjął projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Wszystkie kluby parlamentarne zgodziły się, aby CEPiK 2.0 został uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Skierowanie na powtórny egzamin jest instytucją nadzwyczajną i stosowaną wyjątkowo. Pojęcie "uzasadnione zastrzeżenia" - to wątpliwości powzięte z wiarygodnego źródła i nasuwające duże wątpliwości do kierowania pojazdami. Dyskusja z funkcjonariuszami w zakresie możliwości nałożenia mandatu karnego, nie musi być wystarczającą przesłanką dla skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 9 listopada 2016 . sygn. II SA/Gl 716/16.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Czy okazanie legitymacji służbowej jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli ośrodka szkolenia kierowców?