Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przewoźnik złożył wniosek o zmianę rozkładu jazdy. W proponowanym rozkładzie jazdy dokoła następujących zmian:

 • zrezygnował z kursów
 • zmienił godziny kursowania posiadanych kursów
 • wprowadził nowe godziny.

W wyniku zmian ogólna liczba kursów (w proponowanym rozkładzie jazdy) uległa zmniejszeniu o jeden kurs w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy. Czy w takiej sytuacji będzie miał zastosowanie przepis §14 ust. 4 rozporządzania w sprawie rozkładów jazdy czy też §14 ust. 2 pkt 1 lit. a w związku z §15.

Otóż, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, aktualizacji rozkładu jazdy przewoźnika wykonującego regularny przewóz osób dokonuje się w transporcie drogowy w przypadku planowanego wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy od:

 • dnia 1 marca albo
 • najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo
 • dnia 1 października, albo
 • drugiej niedzieli grudnia,

Powołany przepis ma na celu właściwe zabezpieczenie potrzeb ludności w zakresie transportu publicznego, w szczególności przeciwdziałanie zbyt częstym i niemożliwym do przewidzenia przez ludność zmianom godzin kursowania środków komunikacji.

Zgodnie z §14 ust. 4 powołanego rozporządzenia w transporcie drogowym, w uzasadnionych przypadkach, aktualizacji rozkładu jazdy dokonuje się w innych terminach niż określone w ust. 2 pkt 1 lit. a, w szczególności w przypadku:

 1. planowanego ograniczenia zakresu wykonywanych przewozów, w tym:
  • częstotliwości kursowania na danej linii komunikacyjnej,
  • liczby przystanków komunikacyjnych, na których zatrzymuje się środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;
 2. wystąpienia okoliczności niezależnych od przewoźnika, wymagających zmiany rozkładu jazdy.

Powołany przepis, poprzez użycie we wprowadzeniu do wyliczenia formuły „w szczególności” wskazuje na otwarty katalog „uzasadnionych przypadków” w których dopuszcza się aktualizację rozkładu jazdy w innych niż wskazane powyżej terminach. Trzy z takich przypadków zostały wprost w wskazane w treści rozporządzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika aby przewoźnik przedkładając aktualizację w jakikolwiek sposób wykazał istnienie uzasadnionego przepadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b albo pkt 2, lub innego nie wymienionego wprost w przywołanym przepisie.
Należy zatem rozważyć czy w grę może wchodzić zastosowanie §14 ust. 4 pkt 1 lit. a. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem pojęcie „częstotliwość” oznacza częste powtarzanie się jakiejś czynności, jakiegoś zjawiska/liczbę zdarzeń lub cyklów zjawiska okresowego w jednostce czasu (źródło: http://sjp.pwn.pl/). W takim znaczeniu słowo częstotliwość (jako powtarzalność kursu w określonych odstępach czasu) jest używane w samym rozporządzeniu. Przykładowo w §3 pkt 7 jest mowa o tym, że rozkład jazdy określa co najmniej godziny przyjazdu lub odjazdu środka transportowego z przystanku komunikacyjnego lub dworca albo określoną w minutach częstotliwość jego kursowania.

W mojej ocenie, w opisany stanie faktycznym zaproponowana przez przewoźnika zmiana wykracza daleko poza wyłącznie ograniczenie częstotliwości kursowania. Przewoźnik bowiem nie tylko ograniczył częstotliwość już wykonywanych kursów ale zaproponował wprowadzenie nowych godzin kursów. Nie ma przy tym znaczenia, że ostatecznie doszło do zmniejszenia ogólnej liczby kursów. Gdyby przyjąć, że wskazane przez przewoźnika zmiany mogą być dokonywane w trybie z §14 ust. 4 bez żadnej innej uzasadnionej przyczyny, przepis §14 ust. 2 miałby zastosowanie wyłącznie w przypadku zwiększenia liczby kursów. Zważywszy na wskazany na wstępie cel regulacji, taki wniosek stałby w oczywistej sprzeczności z intencją prawodawcy.

Reasumując, w mojej ocenie w opisanej w pytaniu sytuacji zastosowanie winien mieć §14 ust. 2 rozporządzenia.