Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW przypadku ponownego (przynajmniej powtórnego) naruszenia przez instruktora zasad prowadzenia szkoleń, należy mówić o wielokrotności. Za antonim słowa wielokrotność należy uznać słowo "jednokrotność". Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 21 września 2016 r. sygn. II SA/Gl 1203/15.

W rozpatrywanej przez sąd sprawie skarżąca w odniesieniu do trzech kursantów naruszyła przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Dotyczyło to art. 23 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym "egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego". W konsekwencji (poprzez wpisanie innych dat przeprowadzonych egzaminów) doszło do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji szkolenia.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
b) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.

Sąd odnosząc się do okoliczności sprawy wskazał, że redakcja przepisu nie wskazuje, że dopuszczenie się zachowań przewidzianych w literach a-c musi mieć charakter "rażący". Konstrukcja tego przepisu jest zupełnie inna. Otóż za rażące naruszenie prawa należy uznać wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia lub potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia. Wystąpienie powyższych przesłanek przesądza o tym że przepisy zostały naruszone w sposób "rażący".

Z akt sprawy wynika w sposób wyraźny, że egzaminy wewnętrzne kursantów odbywały się w innych dniach niż wskazane w Karcie przeprowadzonych zajęć.

Skarżąca, odnośnie naruszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 lit. a podnosła, iż w jej przypadku nie można mówić o wielokrotnym przeprowadzeniu szkolenia z naruszeniem przepisów. Wykazano bowiem, iż nastąpiło to w odniesieniu jedynie do trzech kursantów. Skład orzekający w sprawie nie zgodził się z taka wykładnią nie może się zgodzić. Celem rozważanego przepisu jest bowiem przeciwdziałanie powtarzającym się przypadkom naruszenia trybu prowadzenia szkoleń. W przypadku ponownego (przynajmniej powtórnego) naruszenia zasad prowadzenia szkoleń, należy zatem mówić o wielokrotności. Za antonim słowa wielokrotność należy uznać słowo "jednokrotność".

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA