Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przepis art. 150 Prawa o ruchu drogowym oraz postanowienia wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy nie mogą stanowić podstawy do weryfikacji uprawnień, które kierowca nabył po zdaniu egzaminu i które zostały potwierdzone w decyzji o wydaniu prawa jazdy, zaś decyzja weryfikująca uprawnienie kierowcy podjęta w trybie przewidzianym do wymiany prawa jazdy jest decyzją wydaną bez podstawy prawnej.

Za zasadnością takiej interpretacji niniejszej regulacji ustawowej przemawia oczywiście również to, iż w § 6 przywołanego wyżej rozporządzenia wskazane zostały terminy wymiany dokumentów, a w § 7 określono, że dokumenty podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych w § 6 terminów. Natomiast w § 8 postanowiono, że dokumenty, o których mowa w § 4 i 6 ust. 2, niewymienione w terminach określonych w § 6 podlegają wymianie w dowolnym czasie na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Stąd utraty dokumentu prawa jazdy - w tym również poprzez upływ terminu ważności tegoż dokumentu, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - nie można utożsamiać z samą utratą uprawnień do kierowania pojazdami. W żadnej bowiem mierze brak legitymowania się ważnym prawem jazdy z uwagi na upływ terminu jego ważności nie oznacza jednoczesnej utraty samych uprawnień do kierowania pojazdem, które to kierowca nabył po zdaniu egzaminu i które zostały właśnie potwierdzone w dokumencie prawa jazdy, który utracił swoją ważność.

III SA/Wr 328/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Źródło: CBOSA