Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. 
 
Konieczność przygotowania nowego rozporządzenia wyniknęła ze zmiany delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami dokonanej ustawą nowelizującą z 26 czerwca 2014 r. 
 
W projekcie rozporządzenia określono wymagania dla ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie określając wielkość placów manewrowych, wielkość sal wykładowych oraz pomieszczeń biurowych. Określono jakie wyposażenie dydaktyczne powinny zawierać sale wykładowe, jak powinny być przygotowane place manewrowe oraz jakie warunki powinny być spełniane podczas prowadzenia zajęć z osobami szkolonymi. 
 
W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie wskazano, że pojazdy OSK wykorzystywane podczas szkolenia powinny być oznakowane nazwą i adresem ośrodka szkolenia wskazując jednocześnie wielkość liter tego oznakowania. Przywrócenie takiego rozwiązania ma na celu zachowanie transparentności procesu szkolenia poprzez częściową eliminacje podmiotów prowadzących szkolenia bez wymaganego wpisu do ewidencji działalności regulowanej. 
 
W przepisach uregulowano także dodatkowe wymagania jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Wymagania te ujednolicono ze zmienionymi przepisami ustawy o kierujących pojazdami wskazując, że plac manewrowy musi odpowiadać dodatkowym wymaganiom ale wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem. Jest to rozwiązanie obniżające koszty prowadzenia działalności przez podmioty. 
 
W projektowanych przepisach rozporządzenia umożliwiono przeprowadzanie i odbywanie szkoleń w zakresie wielu kategorii prawa jazdy jednocześnie. Obniżono też sumaryczną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w przypadku osób, które jednocześnie odbywają szkolenie w zakresie wielu kategorii prawa jazdy. 
 
Zaproponowano także nowe brzmienie szczegółowych programów stosowanych podczas szkolenia kierowców. Dotychczas stosowane programy były bardzo szczegółowe i ich stosowanie było prawie niemożliwe do zrealizowania. Dlatego też dokonano zmian programów szkolenia dostosowując je jednocześnie do wymagań stawianych kandydatom na kierowców na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Uregulowano też program szkolenia dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców. W stosunku do dotychczas stosowanego rozwiązania dodano tematykę wynikającą z jazdy ekologicznej. Poprawiono też niewłaściwie określony zakres kursu dla instruktorów i wykładowców rozszerzających zakres swoich uprawnień.
 
Zmieniony został także wzór karty przeprowadzonych zajęć. 
 
Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na 25 lutego 2016 r. ponieważ z tym dniem zostaje uchylone obecne rozporządzenie regulujące te zagadnienia. Jednocześnie przewidziano, że przepisy które nakładają obowiązek dostosowania się przez podmioty prowadzące szkolenia wejdą w życie 1 czerwca 2016 r.