Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Transport: Aktualności i ekonomiaPod wpływem uwag zgłaszanych przez środowiska samorządowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w istotny sposób zmieniło założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Obecny kształt projektu można uznać za akceptowalny.

Za najistotniejszą kwestię należy uznać jednoznaczne przesądzenie, że zasilanie CEP i CEK danymi będzie się odbywało za pośrednictwem systemów wykorzystywanych obecnie w organach rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami. Udostępnione bowiem zostaną web-service’y, z którymi systemy te będą się kontaktowały.

Zmiany obejmą również zagadnienie personalizacji dokumentów. Zakłada się bowiem udział w tym zakresie systemu teleinformatycznego CEPiK w kontekście pobierania do personalizacji dokumentów danych z referencyjnych baz CEP i CEK, nie zaś z baz lokalnych organów.

Przypomnieć w tym miejscu warto, że zmieni się zarówno zakres, jak i sposób określania katalogu danych ujmowanych w CEP i CEK. Na poziomie ustawy zostaną enumeratywnie wymienione jedynie dane osobowe gromadzone w systemie; zakres danych nieosobowych (technicznych, dotyczących dokumentów, uprawnień, itp.) określany będzie na podstawie aktu wykonawczego. Już teraz wiadomo, że zasoby ewidencji zostaną uzupełnione o dane i informacje dotyczące:

1)      badań technicznych pojazdów -zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym i  negatywnym, ukończonych i nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych, oraz informacji o rodzaju badania technicznego oraz o stwierdzonych w toku badania technicznego usterkach - w odniesieniu do badań technicznych zakończonych wynikiem negatywnym;

2)      zdarzeń ubezpieczeniowych - zakłada się gromadzenie informacji o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych w ramach ubezpieczeń obowiązkowych i nieobowiązkowych;

3)      pojazdów - których obowiązek gromadzenia wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej (dane i informacje wynikające z obowiązku raportowania emisji CO2Komisji Europejskiej);

4)      zastawów rejestrowych ustanawianych na pojazdach - zakłada się możliwość wykorzystania i udostępnienia informacji pobieranych na bieżąco z rejestru zastawów;

5)      osób, których dane są gromadzone w CEP i CEK - zakłada się możliwość wykorzystania i udostępnienia informacji pobieranych na bieżąco z rejestru PESEL;

6)      użytkowników pojazdów użytkowanych w drodze umowy leasingu, o rejestrację których wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu).

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 26 sierpnia.