Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo konsultacji społecznych skierowany został projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów  dokumentów z tym związanych.

Rozporządzenie określa:

1) program  szkolenia diagnostów;

2) sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego,

3) wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych.

 

Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest art. 84a ust. I pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) - zmieniony w drodze ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768).

Projekt   co   do   zasady   jest   powieleniem   przepisów   aktualnie obowiązującego rozporządzenia, z wyjątkiem zmian dotyczących:

1. wykreślenia wymagań dla diagnostów na skutek nowej wprowadzenia nowego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego,

2. wykreślenia z załącznika I:

a) w odniesieni u do zakresu szkoleń - podziału taksówki na bagażową  i  osobową, gdyż aktualne przepisy ustawy o tran:-,porcie drogowym nie przewidują takiego podziału,

b) w    odniesieni u    do    szkoleń    specjalistycznych,       szkoleń  związanych z przeprowadzaniem badań technicznych dla pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki w roku, pojazdów marki „SAM" - aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie przewidują dopuszczania pojazdów bez homologacji w ramach jednej sztuki w rok u, oraz badań co zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki „SAM".

 

Ponadto projekt wprowadza zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w zakresie:

1. Wykreślenia obowiązku nałożonego na Transportowy Dozór Techniczny (TDT) dotyczącego powiadamiania organów nadających uprawnienia diagnostom, odnośnie terminu i miejsca egzaminów kwalifikacyjnych. W całym okresie prowadzenia  przez TOT egzaminów nie pojawił się przypadek wskazujący, na to, iż informacja ta była w jakikolwiek sposób wykorzystywania przez te organy. Ponadto TDT zamieszcza komunikaty o terminach i miejscach egzaminów na stronie internetowej TDT.

2. Wykreślenia części dokumentów załączanych do wniosku  o  dopuszczenie  do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez  TDT,  tj.:  pisemnego oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia i praktyki oraz kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów. Ww. dokumenty nie są potrzebne TOT do przeprowadzenia egzaminu, a fakt, że są składane, powoduje konieczność potwierdzenia  przez TOT spełnienia wymogów zadeklarowanych  w tych dokumentach. Rolą TOT jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną do  wykonywania badań technicznych pojazdów. Z kolei zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, dlatego wnioskujący powinien do tego organu składać te dokumenty, celem ich weryfikacji pod kątem spełnienia ustanowionych wymagań.

3. Doprecyzowano, iż część praktyczną egzaminu w zakresie przeprowadzenia badania technicznego przez zdającego jest przeprowadzana w zakresie określonym  przez Komisję egzaminacyjną - z punktu widzenia praktycznego wykonanie  pełnego badania technicznego pojazdu w trakcie egzaminu praktycznego jest bardzo trudne ze względu  na  czas  trwania  pełnego  badania,  w  szczególności  biorąc  pod   uwagę, iż egzamin odbywa się na udostępnianej w tym celu czynnej stacji kontroli pojazdów, przez co zakłóca jej normalną działalność.

4. Podwyższenia opłat za egzaminy przeprowadzane przez TDT: w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego (teoretyczny + praktyczny) z 21O zł na 350 zł; w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów uzupełniających  uprawnienia  oraz egzaminu poprawkowego ze 1OO zł za moduł na: 150 zł za egzamin obejmujący każdą część szkolenia wchodzącą w zakres modułu Il, 150 zł za moduł III 150 zł i 150 zł za egzamin obejmujący część praktyczną,  lecz łącznie nie więcej niż 350 zł (aktualnie 21 O zł); w przypadku opłaty za ponowny egzamin praktyczny: ze 1 OO zł na 150 zł.

5. W zakresie przeniesienia niektórych przepisów zarządzenia Nr 33 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia pod kątem określenia sposobu przeprowadzania  egzaminów.

6. Wprowadzenia obowiązku dla Dyrektora TOT odnośnie zatwierdzenia działania Komisji egzaminacyjnej w drodze regulamin u wewnętrznego tego podmiotu.

Pełną treść rozporządzenia zamieszczamy poniżej. Ewentualne uwagi dotyczące jego treści prosimy przekazywać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wykorzystamy je w procesie konsultacji projektu ze stroną samorządową, w ramach prac KWRziST.