Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyBiorąc pod uwagę treść art. 25 ustawy kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Jeśli zmienia zaś kierunek jazdy (nawet już na skrzyżowaniu) jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru (art. 22 ust. 5 p.r.d.).

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPostępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy w przypadku odmowy przyjęcia przez skarżącego mandatu karnego, organ pierwszej instancji powinien zawiesić do czasu zakończenia postępowania w sprawie o wykroczenie.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySkoro tak wykładnia językowa, jak i systemowa pojęcia "dzień roboczy" dokonywana w oparciu o art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych nie pozwala zaliczyć soboty do dnia roboczego, to zakwestionowaną część uchwały rady gminy umożliwiająca pobór opłat w strefie płatnego parkowania w soboty należy uznać za wydaną z istotnym naruszeniem prawa. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 20 grudnia 2016 r. sygn.III SA/Kr 1276/16.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZ użytego przez ustawodawcę w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami sformułowania "istnienie uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia" wynika, że starosta w toku postępowania w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie jest obowiązany ową przesłankę ocenić . Przywołana powyżej regulacja prawna nie precyzuje, jakie zastrzeżenia są wystarczające do skierowania danej osoby na badania lekarskie. Mowa w nich jedynie o tym, że muszą być one "uzasadnione" i "poważne". Tak wynika w wyroku WSA w Gliwicach z 14 grudnia 2016 r. sygn. II SA/Gl 622/16.

Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDefinicja pojazdu zawarta jest w art. 2 pkt 31 Prawa o ruchu drogowym. Pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze. Nie oznacza to jednak, że pojazd zdekompletowany, zdemontowany lub w znacznym stopniu zniszczony nie jest pojazdem podlegającym wyrejestrowaniu w rozumieniu art. 79 Prawa o ruchu drogowym. Dokonując wykładni pojęcia pojazd zawartego w art. 79 w związku z art. 2 pkt 31 nie można poprzestać na jego wykładni językowej. Należy bowiem mieć na uwadze przedstawione wyżej cele tej regulacji między innymi ochronę środowiska i pewność obrotu pojazdami. Wyrok NSA z 17 września 2015 r. I OSK 41/14.