Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

Uwzględnienie nowego systemu homologacji pojazdów, możliwości rejestracji w Polsce pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, a także korekty dotychczasowych przepisów wynikające z praktyki ich stosowania – to proponowany przez resort transportu zakres zmian przepisów regulujących tryb rejestracji pojazdów.

W pierwszym z wymienionych obszarów przewidziano nowy katalog dokumentów wymaganych przy pierwszej rejestracji nowego pojazdu – zgodnie z przepisami o homologacji, uwzględniono zmianę charakteru katalogu pojazdów wskazując, że będzie on stanowił wyłącznie materiał porównawczy do weryfikacji danych zawartych w dokumentach przedstawionych przy rejestracji pojazdu, a także zaktualizowano załączniki zawierające wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnianiu przez samochód, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji EURO, a także załącznik określający rodzaje i podrodzaje pojazdów.

Z kolei zmiany porządkowe wynikające z praktyki stosowania dotychczasowych przepisów to:

 • umożliwienie polskiemu organowi rejestrującemu zażądanie od organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdu za granicą, zwrotu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, na podstawie których pojazd pochodzący z terytorium Rzeczypospolitej Polskie został zarejestrowany za granicą;
 • umożliwienie właścicielowi pojazdu, który wystąpił o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego dotychczasowym dowodem rejestracyjnym – jeżeli nie upłynął jeszcze termin następnego badania technicznego;
 • doprecyzowanie wyjaśnienia do wypełniania dowodu rejestracyjnego w zakresie kodów J, K, S.1, P.2 i P.3 odpowiednio do danych i informacji zawartych w świadectwie zgodności WE;
 • wyodrębnienie adnotacji o pobycie, w przypadku gdy występującym o rejestrację pojazdu jest cudzoziemiec.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach będzie opiniowane na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.