Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

auto diagnostaBiorąc pod uwagę bardzo dotkliwe sankcje przewidziane przez ustawodawcę wobec diagnosty, któremu wykazane zostanie naruszenie przepisów, lub prowadzenie czynności kontrolnych z rażącym naruszeniem przyjętych zasad, konieczne staje się niezwykle wnikliwe i staranne badanie każdej tego rodzaju sprawy, zarówno przez organy administracji publicznej, jak i sąd administracyjny. Nie może być bowiem tak, iż pochopne działanie organu i subiektywna ocena urzędników zadecyduje o tym, że w gruncie rzeczy z błahych powodów pozbawiać się będzie obywatela uprawnień, które decydują nie tylko o jego statusie zawodowym, ale także o statusie materialnym jego rodziny (por. wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2006r., w sprawie I OSK 1151/05). Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. III SA/Łd 502/12. Uwaga! Orzeczenie nieprawmocne.

Sposób wypełnienia zaświadczenia przez skarżącego, który nie jest prawnikiem, był wynikiem takiego rozumienia przez niego przepisów, a nie ewidentnym jego naruszeniem co uzasadniałoby postawienie skarżącemu zarzutu niebudzącego wątpliwości wydania zaświadczenia niezgodnie z przepisami. Zachowania skarżącego nie można zakwalifikować jako umyślnego naruszenia przepisów, nierzetelnego postępowania, którego skutkiem było dopuszczenie do ruchu pojazdu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym bardziej, gdy z załączonej dokumentacji wynika, że same organy kontrolne miały wątpliwości co do legalności takiego działania diagnostów jak w rozpoznawanej sprawie (…)

Po otrzymaniu od organu interpretacji spornych przepisów wraz z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego sposobu wypełniania zaświadczeń, w sytuacji jaka była przedmiotem niniejszej sprawy, skarżący natychmiast się do tego zastosował. Kontrola przeprowadzonych w 2011 roku badań technicznych i wydanych przez diagnostę zaświadczeń nie wykazała już tego typu nieprawidłowości. Z niezwykle formalistycznego i pomijającego cel przepisu art. 84 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym, wynika niemożliwa do zaakceptowania konstatacja, iż w okolicznościach  sprawy uzasadnione jest cofnięcie skarżącemu uprawnień z powodu wydania zaświadczenia niezgodnego z przepisami prawa. Zdaniem Sądu wszelkie wątpliwości faktyczne i prawne powinny być tłumaczone przez organy zawsze na korzyść osoby, której postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty dotyczy. 

Źródło: Orzecznictwo NSA