Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Prawo i zarządzanie

29 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona obszerna nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wdraża do prawa polskiego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Określa ona szczegółowe wymagania techniczne, homologacyjne i proceduralne, których spełnienie jest niezbędne do dopuszczenia nowych typów pojazdów silnikowych i przyczep oraz układów, zespołów technicznych i części ich wyposażenia do ruchu drogowego w Unii Europejskiej.

Dzięki harmonizacji procedury uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdów w jednym kraju Unii Europejskiej możliwym będzie wprowadzenie ich do obrotu na terenie wszystkich pozostałych państw członkowskich.

Niniejszą ustawą wprowadza się także zmiany w następujących ustawach:

 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
 • ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl