Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Aktualności i ekonomia

Wymuszone przez ustawę z dnia 25 marca 2011 roku wydanie nowego aktu wykonawczego określającego tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego stało się okazją do wprowadzenia przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmian upraszczających tryb legalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami, każdy przypadek wydawania przez organ rejestrujący nowego dowodu rejestracyjnego wymagał wydania nowego kompletu znaków legalizacyjnych (z nowym indywidualnym numerem), ponownej legalizacji tablic i wklejenia odpowiedniej części nowej nalepki legalizacyjnej w wydawanym dowodzie osobistym. W przypadkach, gdy wydanie dowodu rejestracyjnego nie było związane ze zmianą w zakresie prawa własności pojazdu ponowna legalizacja była bezsensowna. W związku z tym zaproponowano, by w przypadkach:

 • wydawania wtórnika dowodu rejestracyjnego,
 • wydawania nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu;
 • wydawania nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, jednakże bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego organ rejestrujący nie wydawał nowego kompletu znaków legalizacyjnych. Organ rejestrujący będzie wpisywał jedynie numer znaku legalizacyjnego, wydanego wcześniej przy rejestracji pojazdu, w adnotacjach nowego dowodu rejestracyjnego.

Przypomnieć w tym miejscu warto, że nalepka legalizacyjna tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, dyplomatycznych oraz tymczasowych badawczych jest trzyczęściowa nalepka wykonana jest ze specjalnej samoprzylepnej wielowarstwowej folii, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła nalepki ulega zniszczeniu. Numeracja nanoszona jest barwą ciemnoniebieską, tło nalepki jest metalizowane z efektem hologramu, w którym przy zmianie kąta obserwacji pojawiają się zmiennie kolorowe wzory, mikrotekst „Polska znak legalizacyjny” oraz stylizowane znaki „RP”. Nalepka jest odporna na działanie promieni świetlnych, na działanie podwyższonej temperatury i temperatur zmiennych, na działanie wody, działanie mgły solnej oraz na ścieranie.

Zawierający powyższe regulacje projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.