Transport - Aktualności i ekonomia

Uprzejmie informujemy, że Związek Powiatów Polskich organizuje szkolenie dla pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu.

Na szkolenie pragniemy zaprosić przede wszystkim Państwa pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących publicznego transportu zbiorowego - gorąco zachęcamy do delegowania przynajmniej jednej osoby.

Odpowiadając na postulaty, kierowane do Biura ZPP, dotyczące organizacji szkoleń, przeprowadzimy je w kilku miejscach:

  • Falenty koło Warszawy, w dniach 23-24.02.2012 r.
  • Kraków, w dniach 27-28.02.2012 r.         
  • Wrocław, w dniach 5-6.03.2012 r.

W programie szkolenia przewidziano między innymi tematykę:

  • zakres zadań i odpowiedzialności starosty w budowaniu nowego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
  • metody planowania publicznego transportu zbiorowego;
  • finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
  • zasady zatwierdzania rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
  • tryb postępowania z pojazdami usuwanymi z dróg – teoria i praktyka, najistotniejsze problemy.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zamieszczono poniżej.

Jeszcze są wolne miejsca.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Biurem Związku Powiatów Polskich, telefon 18 477 86 00, faks 18 477 86 11.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Rudolf Borusiewicz
Sekretarz Generalny
Związku Powiatów Polskich