Transport - Aktualności i ekonomia

alt6 grudnia br. w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej biegnącej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej o łącznej długości 1,6 km. Jest to pierwsza ścieżka w Krakowie, która powstanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Krakowski projekt jest pierwszym, który powstaje w ramach ZIT i obejmuje przebudowę chodnika, tak aby dostosować go do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej, na odcinkach: od ul. Wallenroda do ul. Jerzmanowskiego oraz od ul. Telimeny do Mała Góra.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 811 352,67 zł, a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 1 182 858,84 zł.

Warto przypomnieć…
Przy pomocy instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, służące zrównoważonemu rozwojowi miast i otaczających je obszarów wiejskich w Polsce. Instrument ZIT łączy działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym dokumentem w zakresie udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest Strategia ZIT. Określa ona zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych.

Źródło: zikit.krakow.pl oraz portalkomunalny.pl