Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyW związku z propagowaniem obrotu bezgotówkowego w Polsce, resort administracji przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu wprowadzenie udogodnień w zakresie sposobu uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, poprzez wprowadzenie formy bezgotówkowej i wykorzystanie w tym celu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Jak uzasadniają projektodawcy, wprowadzenie zmian będzie miało szczególne znaczenie w odniesieniu do sprawców wykroczeń przebywających jedynie czasowo na terytorium RP, a więc w głównej mierze cudzoziemców. Obowiązujące regulacje dla takich osób przewidują wyłącznie gotówkową formę mandatu karnego. Dotychczasowe doświadczenia Policji wskazują na szereg utrudnień i komplikacji w stosowaniu takiego rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z powszechnego korzystania przez cudzoziemców z kart płatniczych. Niejednokrotnie funkcjonariusz, który stwierdzi popełnienie wykroczenia przez cudzoziemca i przeprowadzi typowe czynności w ramach postępowania mandatowego, spotyka się nie tyle z odmową przyjęcia mandatu, co z brakiem możliwości jego uiszczenia, wynikającym z niedysponowania przez sprawcę gotówką w polskiej walucie.

Przewiduje się również, że ta forma uiszczania mandatu karnego będzie dopuszczalna wobec wszystkich osób, a więc również mających miejsce zamieszkania na obszarze RP. Niejednokrotnie bowiem obywatele polscy, na których, w świetle obowiązujących przepisów, można nałożyć wyłącznie mandat kredytowany, wyrażają chęć uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej. Ponadto, przyjęcie proponowanej regulacji może w istotny sposób zwiększyć ściągalność mandatów karnych wobec tej grupy sprawców.

Projektowane rozwiązanie adresowane jest do wszystkich podmiotów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, jednak w największym stopniu będzie oddziaływać na Policję, która to formacja z uwagi na swą liczebność, zakres przyznanych uprawnień oraz nałożonych obowiązków, ujawnia największą liczbę wykroczeń.

Projekt będzie najprawdopodobniej opiniowany przez KWRiST na styczniowym posiedzeniu.