Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanySamorząd Opola jest wśród beneficjentów kolejnego pakietu projektów transportowych, których umowy na dofinansowanie zostały podpisane 20 grudnia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Inwestycje objęte umowami dofinansowane zostaną z programu Inrastruktura i Środowisko kwotą 710 mln zł. Wdrażanie programu POIS należy do najbardziej zaawansowaych, właśnie dzięki finansowaniu dużych projektów trasportowych, których beneficjentami są między innymi miasta i ich aglomeracje. Pośrednio samorzady korzystają rownież na projektach realizowanych przez inne podmioty, jak PKP PLK, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Aglomeracja Opolska dzięki dofinansowaniu 69 mln zł zyska 61 niskoemisyjnych autobusów i przebudowę zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru. Poza tym miasto kupi również urządzenia do elektronicznej obsługi pasażerów i oprogramowanie do optymalizacji rozkładów jazdy. Oprócz samorządu opolskiego beneficjentami zostały PKP PLK (modernizacje linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin etap II), Regionalny Zarzad Gospodarki w Gliwicach oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, także ministerstwo infrastruktury na sekreteriat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: cupt.gov.pl