Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyOd września b.r. przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji działa Zespół ekspertów do spraw opracowania koncepcji zmian w przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach swoich prac Zespół postanowił przeanalizować i kompleksowo unormować sprawy związane z zagadnieniem usuwania pojazdów z dróg. Na prośbę członków zespołu Związek Powiatów Polskich przedstawił zdiagnozowany przez siebie katalog problemów występujących w związku z art. 130a Prawa o ruchu drogowym.

W piśmie skierowanym na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Związek Powiatów Polskich wskazał m.in. następujące problemy:

1)      wydawanie na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym dyspozycji usunięcia pojazdu w okolicznościach sprzecznych z celem istnienia przywołanego przepisu;

2)      brak odpowiedzialności podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu za dyspozycje nieuzasadnione

3)      nieprecyzyjnie uregulowany tryb poszukiwania właściciela usuniętego pojazdu

4)      irracjonalny tryb wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu

5)      obowiązek corocznego podejmowania uchwały w sprawie wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg.

Niezależnie od bieżących problemów Związek Powiatów Polskich podkreślił konieczność zrekompensowania powiatom kosztów, które te poniosły w wyniku opieszałości naczelników urzędów skarbowych i przyjętej przez nich specyficznej interpretacji przepisów przejściowych nowelizacji Prawa o ruchu drogowym z 22 lipca 2010 roku. Doprowadziło to do konieczności regulowania przez powiaty sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg wiele lat przed rokiem 2010 i – co więcej – niejednokrotnie ponoszenia związanych z tym kosztów przechowywania, pomimo faktu, że pojazdy te z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa i to Skarb Państwa powinien ponieść wszystkie konsekwencje finansowe zaniedbań osób działających w jego imieniu.

Związek zadeklarował również wolę dalszej współpracy – przede wszystkim przy ocenie konkretnych propozycji legislacyjnych. W chwili, gdy się one pojawią poinformujemy o tym na łamach Dziennika Warto Wiedzieć.