Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinisterstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju pod auspicjami Związku Miast Polskich zachęcają władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności. 

Jak czytamy w komunikacie resortu energii, elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.

Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin, którzy deklarują chęć zaangażowania się oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej, są zaproszeni do podpisania listu intencyjnego.

Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.