Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów kolejowych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosił nabór w ramach działań: 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Wnioski o dofinansowanie można składać od 30.11.2016 do 31.05.2017 r.

W konkursach mogą wystartować m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumień, a także działające w ich imieniu spółki specjalnego przeznaczenia.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty przyczyniające się do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych poza w ramach sieci TEN-T i poza nią. Finansowany będzie zakup lub modernizacja taboru dla przewozów pasażerskicj o charekaterze ponadregionalnym i miejskim. Więcej informacji o konkursach można uzyskać tutaj

Źródło: cupt.gov.pl