Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyW wyniku przeprowadzonego audytu, zespół audytorów wskazuje jednoznacznie bardzo wysokie ryzyko nieudanego wdrożenia produkcyjnego w zakładanym terminie (01.01.2017 r.) - czytamy w raporcie sporządzonym po przeprowadzeniu audytu projektu CEPIK 2.0.

Ministerstwo Cyfryzacji zleciło audyt nowego CEPIKu – wyniki wskazują na wiele błędów zarówno na etapie planowania, jak i realizacji.

Aktualny stan projektu

Audytorzy wskazali błędy, jakie pojawiły się w toku prac nad projektem, i tak:

 • w projekcie nie zostały określone i ostatecznie uzgodnione, wysokopoziomowe cele umożliwiające weryfikację pozytywnej realizacji poszczególnych faz jak i ostatecznego wdrożenia projektu, obejmującego swoim zakresem systemy dziedzinowe zasilające bazę centralną jak i wdrożenie funkcjonalności w bazie centralnej,
 • każdy z interesariuszy, a w szczególności wykonawcy mieli skłonność do koncentrowania się w projekcie na realizacji własnych partykularnych celów instytucjonalnych, co rodziło ryzyko konfliktów celów i zaburzało komunikację, efektywność pracy i ostateczną jakość realizacji w projekcie,
 • komunikacja z interesariuszami będącymi faktycznymi odbiorcami końcowymi systemu, nie została zbudowana ze względu na brak struktur projektowych i odpowiedniego zaangażowania właścicieli procesów biznesowych,
 • niedostateczny udział użytkowników końcowych (m.in. Starostwa, OSK, SKP, Policja) na etapie przygotowania architektury systemu centralnego oraz systemów dziedzinowych, opiniowania, przygotowywania scenariuszy testowych,
 • wielowątkowość projektu wymagała bieżącego zarządzania ryzykami zgłaszanymi przez interesariuszy (w tym powiaty) – określenia ich wagi oraz zasobu odpowiedzialnego za ich obniżenie.

W toku prac projektu działania te były realizowane w sposób niewystarczający, szczególnie ze strony zasobów odpowiedzialnych za obniżenie danego ryzyka.

Skutki

Grozę budzą przewidywane konsekwencje nieudanego wdrożenia CEPIK 2.0, czyli:

 • zatrzymanie procesu wydawania dokumentów komunikacyjnych z dniem 02.01.2017 r. w skali całego kraju,
 • zatrzymanie procesu badań technicznych pojazdów z dniem 02.01.2017 w skali całego kraju, do wykonywania których niezbędny jest katalog marek i typów pojazdów,
 • częściowe wstrzymanie procesu szkolenia kandydatów na kierowców - brak możliwości pobrania profilu kandydata na kierowcę (PKK) (szkolenia rozpoczęte np. jazdy z instruktorem, będą realizowane),
 • całkowite wstrzymanie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (brak możliwości egzaminowania bez pobrania PKK),
 • ograniczenie możliwości weryfikacji zatrzymań i cofnięć uprawnień,
 • ograniczenie możliwości weryfikacji polis OC przez UFG,
 • ograniczenie możliwości realizacji przez uprawnione organy zadań wymagających dostępu do CEPIK.

Treść raportu będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST.