Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

TRANSPORT

Tematy: Transport

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyCzy w świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość rejestracji pojazdów samochodowych innych o mocy powyżej 15 kW?

Odpowiedź: Istnieje taka możliwość, lecz ma ona znikome znaczenie praktyczne.

Uzasadnienie: Wyrażona w pytaniu wątpliwość jest konsekwencją niezgodności siatki terminologicznej stosowanej w prawie polskim i w prawie wspólnotowym. Zadane pytanie wiąże się bezpośrednio z klasyfikacją pojazdów stosowaną na potrzeby ich rejestracji, a stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Zgodnie z przywołaną do rodzaju „samochodowy inny” (kod 16) zalicza się następujące podrodzaje:

1)      czterokołowce lekkie (kod 02, kategoria homologacyjna L6e);

2)      czterokołowce (kod 01, kategoria homologacyjna L7e);

3)      inne (kod 99).

Niestety definicja pojęcia czterokołowiec lekki i czterokołowiec, wynikające z Prawa o ruchu drogowym, nie pokrywają się z definicjami stosowanymi w prawie wspólnotowym dla kategorii homologacyjnych odpowiednio L6e i L73.

Otóż zgodnie z art. 2 pkt 42c za czterokołowiec lekki uznaje się czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Definicja kategorii homologacyjnej wymaga dodatkowo, aby były to pojazdy:

1)      których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym (dodatni), lub

2)      których maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub

3)      których maksymalna ciągła moc znamionowa jest niewiększa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 42b czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków (z odpowiednimi wyłączeniami), którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy i 400 kg w przypadku przewozu osób. Różnice z określeniem odpowiedniej kategorii homologacyjnej (L7e) są tutaj jeszcze większe. Do kategorii L7e należą bowiem pojazdy czterokołowe, których masa bez ładunku nie przekracza 400 kg (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna moc użyteczna nie przekracza 15 kW z wyłączeniem pojazdów spełniających warunki dla kategorii homologacyjnej L6e.

Ze względu na sposób sformułowania tabeli w załączniku nr 4 wydaje się jednak za konieczne do przyjęcia klasyfikowanie pojazdów na potrzeby rejestracji przy uwzględnieniu dodatkowych wymagań stawianych przez poszczególne kategoria homologacyjne. Zatem co do zasady pojazdy należące do rodzaju samochodowe inne mają moc użyteczną nie przekraczającą 15 kW.

Wyjątek od tej zasady mogą stanowić pojazdy zaliczone do podrodzaju „inne” (kod 99). Następuje to na podstawie świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo wyciągu ze świadectwa homologacji, albo zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.