Transport - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyWojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok (z dnia 15 września 2016 roku, sygn. akt: II SA/Sz 434/16) w którym wypowiedział się w przedmiocie zakresu postępowania prowadzonego przez organ rejestrujący pojazd.

Jak wskazał WSA, organy administracji dokonują rejestracji pojazdu na podstawie dokumentów potwierdzających niesporny stan w sferze stosunków własnościowych. Sąd podkreślił, że organ rejestrujący nie może dokonać rejestracji w sytuacji, gdy musi pod tym kątem dokonać oceny przedłożonych mu dokumentów; nie może zatem oceniać, czy przedłożona mu umowa kupna - sprzedaży samochodu nie została podważona w postępowaniu karnym. Ustalenia dotyczące istnienia bądź nieistnienia określonego prawa lub stosunku prawnego należą bowiem do właściwości sądów powszechnych.

Źródło: CBOSA