Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany- Nie w każdym przypadku iluminacja świąteczna zawieszona na słupie oświetleniowym będzie reklamą w rozumieniu przepisów ostawy o drogach publicznych, za którą należy pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy – tłumaczy resort infrastruktury i budownictwa.

Tak wynika z pisma Ministerstwa nadesłanego do Marka Olszewskiego, współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest ono reakcją resortu na problem zgłoszony przez stronę samorządową KWRiST podczas ostatniego posiedzenia plenarnego.

Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach poinformowała urzędy gmin województwa lubuskiego, iż w okresie świąt m.in. Bożego Narodzenia lub Wielkanocnych, podczas objazdów dróg krajowych zauważane jest umieszczanie symboli świątecznych (tzw. stroików) bądź innych urządzeń iluminujących światło bądź w formie nieświetlnej w pasach drogowych dróg krajowych. W ocenie GDDKiA takie stroiki w myśl obowiązujących przepisów są reklamami. Co więcej, umieszczanie reklam w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy, a w konsekwencji również wniesienia stosownej opłaty. Ta zaś wzrasta dziesięciokrotnie, jeżeli reklamy w pasie drogowym umieszczone zostały bez wymaganego przepisami zezwolenia.

Pisaliśmy o tym tutaj i tutaj.

Ministerstwo infrastruktury zgadza się z tym, że podmiot, który zamierza umieścić iluminację świąteczną w pasie drogowym drogi krajowej zarządzanej przez GDDKiA powinien uzyskać stosowną zgodę zarządcy. – Zarządca drogi odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Powinien on zatem mieć możliwość oceny czy proponowane umieszczenie danej iluminacji świątecznej na slupach oświetleniowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej nie będzie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. w żaden sposób iluminacja świąteczna nie będzie m.in.:

  • ograniczać widoczności w drodze,
  • wchodzić w skrajnię drogi,
  • odwracać uwagi kierowców,
  • wprowadzać w błąd (np. poprzez zastosowanie kolorów sygnalizatorów).

Jak w piśmie tłumaczy wiceminister Tomasz Żuchowski, także do zarządcy należy ocena, czy dana iluminacja stanowi reklamę, która ma być zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej. – Każdy przypadek GDDKiA jako zarządca drogi krajowej powinna rozpatrywać indywidualnie – zaznacza minister.

Jednak w ocenie resortu, nie w każdym przypadku iluminacja świąteczna zawieszona na słupie oświetleniowym będzie reklamą w rozumieniu przepisów ostawy o drogach publicznych, za którą należy pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy. – Jeżeli na danej dekoracji/iluminacji świątecznej (na światełkach, bombkach, itd.) będzie umieszczone widoczne oznaczenia np. jakiegoś przedsiębiorstwa, towaru, usługi, osoby, przedsięwzięcia lub ruchu społecznego, to dekoracja taka będzie stanowiła reklamę, gdyż będzie ona upowszechniała i promowała np. jakiś towar czy usługę – wyjaśnia Ministerstwo. – Natomiast jeśli dana iluminacja świąteczna sama w sobie jest jedynie konstrukcją światełek (dekoracją świąteczną) zawieszoną na latarni, to wówczas nie będzie stanowiła reklamy i nie będzie wymagała uiszczenia opłaty za zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.