Transport - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyPonad 200 osób wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach podpowiadających jak radzić sobie z usuwaniem pojazdów z dróg realizowanych przez ostatnie dwa miesiące przez Związek Powiatów Polskich.

W okresie od 23 listopada do 20 grudnia odbyło się sześć spotkań, w których udział wzięło ponad 200 osób. Warsztaty zorganizował Związek Powiatów Polskich. Skorzystali z nich przedstawiciele powiatów oraz miast na prawach powiatu, które są członkami Związku.

Ekspert Związku Powiatów Polskich przystępnie i praktycznie tłumaczył jak postępować z pojazdami usuwanymi na bieżąco z dróg. Doradzał ponadto co należy robić z tymi pozostawionym powiatom przez administrację rządową – czyli pojazdami, których status prawny nie został uregulowany we właściwym czasie przez naczelników urzędów skarbowych. Odpowiadał na interesujące pytania i rozwiewali wątpliwości uczestników.

W ostatnim kwartale br. odbyły się także szkolenia z tematyki dotyczącej regulacji prawnych związanych z nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców, kwestiami wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, zagadnieniami związanymi z rejestracją pojazdów (pisaliśmy o tym TUTAJ). Sumarycznie eksperci Związku przeszkolili ponad 730 osób.