Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Wywiady

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Powiat bielski (woj. podlaskie) zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich w kategorii powiatów za 2015 r. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia ze Sławomirem Jerzym Snarskim, starostą powiatu bielskiego, wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania proekologiczne prowadzi powiat i co w nich w Pana ocenie jest wyjątkowe?

Sławomir Jerzy Snarski: Powiat stale promuje przyrodniczą wyjątkowość naszego regionu, bo przecież położeni jesteśmy w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od północy granicę wyznacza Dolina Górnej Narwi. To jedna z ostatnich nieuregulowanych rzek Europy, której dorzecze zwane jest polską Amazonią, gdyż płynie wieloma korytami i nieraz zmienia swój bieg, często rozlewa - pozostawiając małe, zamknięte oczka wodne. Jest miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków ptactwa. Od wschodu powiat bielski graniczy z siedliskiem żubra - Puszczą Białowieską wraz ze ścisłym rezerwatem będącym pozostałością pradawnego liściastego lasu rozciągającego się niegdyś na nizinach całej Europy.

Te wartości i piękno środowiska naturalnego jesteśmy zobowiązani zachować dla przyszłych pokoleń, dlatego ważna jest edukacja proekologiczna, którą realizujemy w szkołach podległych naszemu samorządowi. Jako powiat dokonujemy też modernizacji naszych nieruchomości, inwestując w coraz nowocześniejsze źródła energii. Jako przykład wymienię chociażby instalacje solarne i pompy ciepła w bielskim szpitalu i brańskim domu pomocy społecznej oraz instalacje solarne na budynku zespołu szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim. Czy są to działania wyjątkowe, tego nie wiem. Pewne jest natomiast, że w skali powiatu ważne są nie tylko działania instytucjonalne, ale również starania zwykłych ludzi, które również składają się na nasz wspólny sukces.

DWW: Czy jest coś, co w Pana ocenie w szczególny sposób warto kontynuować i rekomendować, aby stało się wzorem dla innych samorządów?

SJS.: Nie ma jednej recepty i szczegółowego wzoru działania, jednakże warto skupiać się nie tylko na właściwym formułowaniu zapisów miejscowego planu ochrony środowiska. Przede wszystkim trzeba konsekwentnie realizować postawione cele oraz przy każdym działaniu nie tracić z oczu walorów i potrzeb środowiska naturalnego. Takie podejście i wytrwałość muszą przynieść pozytywny efekt - mniejszy lub większy, ale w sumie korzystny i niezbędny dla przyszłości Polski, Europy i całego świata.

DWW: Co dla powiatu oznacza zwycięstwo w rankingu OZE ZPP?

SJS: Jest to niewątpliwie satysfakcjonujące wyróżnienie dla całej naszej wspólnoty. Cieszy mnie, że rośnie ogólny poziom świadomości ekologicznej oraz następują korzystne przemiany w stosowanych technologiach wytwarzania i pozyskiwania energii. Skutki tego widoczne są nie tylko w krajobrazie, gdzie nastąpiło szybkie upowszechnienie się farm wiatrowych, ale też w stałej poprawie jakości powietrza i wód. Pokreślić należy, że dużą odpowiedzialnością względem środowiska wykazuje się również przemysł, który znajduje tu przyjazny klimat inwestycyjny. Sztandarowym tego przykładem jest fabryka płyt HDF koncernu Ikea Industry Poland Sp. z o.o. w Koszkach, która wykorzystuje bardzo nowoczesną i wydajną instalację OZE w postaci kotła parowego 60 MW wraz z turbiną elektryczną i instalacją dystrybucji ciepła w postaci pary i ciepłej wody.

Sukces powiatu w rankingu to dla nas znacząca promocja. Motywuje też nas do dalszej promocji wszelkich przyjaznych środowisku działań i inicjatyw mających wpływ na notowania rankingowe i pozytywne postrzeganie powiatu bielskiego.

DWW: Serdecznie dziękuję za rozmowę.