Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny: aktualności

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyW sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce 29 grudnia 2016 r. miało miejsce świąteczne spotkanie podsumowujące dotychczasową promocję produktu lokalnego z powiatu sokólskiego. Spotkanie rozpoczął Starosta Sokólski Piotr Rećko, dziękując wszystkim obecnym producentom za zaangażowanie i chęć promowania swojego produktu.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyZarząd Związku Powiatów Polskich wyraził dezaprobatę dla podejmowanych przez Ministra Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską działań dotyczących dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyJeżeli obywatel kieruje swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mailowy wskazany na urzędowej (w zakładce "e-urząd, Moja sprawa w urzędzie") oraz na oficjalnej stronie BIP starostwa, to ma prawo oczekiwać, iż zapytania te zostaną odczytane i zostanie im udzielona odpowiedź. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 2 grudnia 2016 r. sygn. II SAB/Łd 254/16.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyResort administracji opublikował tzw. roczny plan działań, czyli zestawienie konkursów i projektów pozakonkursowych, które każda z instytucji zarzadzających i pośredniczących w programie operacyjnych zamierza uruchomić w danym roku. W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój departament administracji publicznej MSWiA jest instytucją pośredniczącą dla działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Na rok 2017 departament przewidział uruchomienie jednego konkursu. Nabór ma być ogłoszony w maju.

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyMimo braku wyraźnego unormowania co do formy, w jakiej Rada Powiatu winna podjąć rozstrzygnięcie co do wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, przyjąć należy, że powinno być to dokonane w drodze uchwały (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016 r., III SAB/Wr 12/16).