Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

21 kwietnia weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie od tego samego dnia zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Oba te dokumenty wprowadziły istotne zmiany w regulacjach dotyczących konkursu na dyrektora szkoły.

Organizacja konkursu należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, przy czym organ ten obowiązany jest do poinformowania o wynikach konkursu organ stanowiący.

Jedną ze zmian cieszących jest największym poparciem wśród władz lokalnych jest zniesienie obowiązku jednoczesnej publikacji informacji o konkursie w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim.

Szczegółowo określono także informacje, które powinny być zawarte w protokole z posiedzenia komisji. Będą to m. in. informacje o składzie komisji i danych kandydatów, a także pytania im zadane i streszczenie udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy w pierwszej turze wyborów żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów komisji (więcej niż połowy), do następnego etapu przejdą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Nie wszystkie zmiany spotkały się jednak z aprobatą dyrektorów szkół. Część z nich kwestionuje możliwość unieważnienia konkursu, gdy naruszona została jego tajność. Pojawiły się liczne sugestie mówiące, że przepis ten może być nadużywany. Chodzi o sytuację gdy jedna osoba świadomie naruszy tajemnicę, a druga, działająca w porozumieniu, naruszenie to zgłosi. Zgodnie z literą obowiązującego od 21 kwietnia prawa, rada gminy będzie zobowiązana takie wybory unieważnić.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna