Serwis główny - Aktualności

puzle razemDo 30 kwietnia samorządy muszę przygotować sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za zeszły rok. W przygotowaniu dokumentu może być pomocny „Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej”.

Niezbędnik ma pomóc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Autorzy podkreślają elastyczność proponowanego rozwiązania. Opracowanie zawiera propozycje, rekomendacje, sugestie odnośnie tego, jak przeprowadzić samoocenę współpracy. Jednocześnie niezbędnik może być modyfikowany, uzupełniany i dostosowywany do lokalnych potrzeb.

Niezbędnik jest efektem realizacji  projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezbędnik oraz inne produkty projektu można pobrać tutaj

Źródło: www.pozytek.gov.pl